အစီအစဉ်များ

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ

ideabox Myanmar ၏ အစီအစဉ်များသည် မြန်မာ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၏ အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ ကို တီထွင်ဆန်းသစ်စေရန်နှင့် ရေရှည်ရပ်တ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ အားပြုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်သော အစီအစဉ်တိုင်းတွင် လူတိုင်းအတွက် တစ်ခုခုတော့ ကောင်းကျိုး၊ အကျိုးထူး စေပါသည်။