အစီအစဉ်များ

ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း

မြန်မာပြည်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား မြေတောင်မြောက်ပေးသူများတွင် iddeabox သည် အကောင်းဆုံး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ထားပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ဈေးကွက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်၊ မျော်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီစေရန် ကူညီပံ့ပေးသည်။ ယင်းအတွက် ideabox မြန်မာနှင့် အင်ဒိုနီးရှား မိသားစုဝင်များက မြန်မာ့ဈေးကွက်အတွက် ထုတ်ကုန်ကောင်းဖန်တီးနိုင်မည့် ကုမ္ပဏီများကို ကြိုဆိုလျက် ရှိပါသည်။