ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ရည်မှန်းချက်နှင့် ခံယူချက်

ideabox သည် မြန်မာစွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်တစ်ခုကောင်းမွန်စွာ ပေါ်ပေါက်လည်ပတ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်။ နည်းလမ်းပေးခြင်း၊ ပွဲနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှု၊ အရှိန်မြင့်တင်ပေးမှုတို့ကို
စွန့်ဦးတီထွင်သူများအား ပေးအပ်သည်။ ယင်းတွင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ငွေကြေးအားဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းတို့လည်းပါပါသည်။ မျိုးဆက်သစ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရာ ညွန်ကြားပေးသည့်ပညာရှင်များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပေးသည်။ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် SuleTech တွင် ideabox hub တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အစီအစဉ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများအား လာရောက်လေ့လာ ရယူနိုင်ပါသည်။