ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Partners & Sponsors

Partners

ideabox-partner1

ideabox-partner2

Program Partners

ideabox-program-partner1

ideabox-program-partner2

ideabox-program-partner3

Lifestyle Sponsors

ideabox-lifestyle-sponsor1

ideabox-lifestyle-sponsor2

ideabox Myanmar သည် မြန်မာပြည်၏ အများပြည်သူရွေးချယ်သော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Ooredoo Myanmar နှင့် လက်တွဲရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။