အစီအစဉ်များ

နည်းပညာဆိုင်ရာ

နည်းပညာကို အဓိက အသားပေးသော အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ဟောပြောပွဲများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပြီး မိမိတို့ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော နည်းပညာ ထုတ်ကုန်သစ်များ ကို မိတ်ဆက်ပြသမှုများလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို ideabox ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (tech@ideabox) ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ပြုလုပ်ထားရှိထားပါသည်။ လတ်တလော ပြုလုပ်ခဲ့သော Tech@ideabox ပွဲများကို ဤစာမျက်နှာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်။